Eidsvoll kommunale foreldreutvalg
Gå til Eidsvoll kommune
 
 
 
E-post til EKFU: Klikk her

Barnehager

Private og kommunale barnehager

Eidsvoll har 5 kommunale og 14 private barnehager som sammen gir et mangfoldig barnehagetilbud.  
Barnehagene varierer i størrelse og pedagogisk innhold og har ulike driftsformer og åpningstider. 
Beliggenhet og kontaktinformasjon for alle barnehagene finner du i lista under.
Mer informasjon om den enkelte barnehage vil du få du ved å velge/klikke på denne. Du vil også kunne finne mer informasjon om de ulike barnehagene på barnehagefakta.no.

Planleggingsdager

Planleggingsdager for barnehageåret 2016/2017 i de kommunale barnehagene er:
15. og 16.08, 04.11, 30.01 og 26.05.

De private barnehagene har egne planleggingsdager. Disse finner du på den enkelte  private barnehages egne nettsider. 

Alle barnehager

Kommunale

Private

Søk
select
 
Google Translate
select