Elever med spesielle utfordringer

Ask-loftet

ASK-loftets nettsider inneholder teoretisk og praktisk fagstoff omkring alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK). Vi ønsker å gjøre relevant teori lettere tilgjengelig, og gjennom beskrivelser av materiell og metoder gi praktiske eksempler på tilrettelegging for barn, unge og voksne med behov for ASK.

-

Lingit/ Lingspeak3

Lingit er en norsk produsent leverandør av programvare for lese- og skrivestøtte. Lingits programmer gjør lesing og skriving enklere og mer lystbetont for mennesker med dysleksi eller andre lesevansker og/eller skrivevansker.

-

Lix

LIX er et verktøy du kan bruke for å bestemme teksts lesbarhetsindex/ hvor vanskelig teksten er å lese.

-

Store norske leksikons lesbarhetsindex

Det åpne Store norske leksikon publiseres gjennom et samarbeid mellom Kunnskapsforlaget og Bokklubben. Kunnskapsforlaget initierte i sin tid utviklingen av den nye leksikonmodellen og er ansvarlig for innholdet i Store norske leksikon.

-

Søk
select
 
Google Translate
select