Bønsmoen skole
Kontakt oss

Rektor: Halvard Berntsen
Adresse: Bønsmovegen 19B
Postadresse: 2070 Råholt
Telefon: 66 10 79 00
Telefon SFO: 66 10 79 10

E-post: Klikk her

Gå til skolens hjemmeside

Skolens hjemmeside:Klikk her


Gå til It's Learning

FAU

Alle foreldre og andre med foreldreansvar for elever i skolen er medlemmer av foreldrerådet.Foreldrerådet har følgende oppgaver:
  • Å bygge forbindelseslinjer mellom skole og hjem
  • Å legge forholdene best mulig til rette for elevene med hensyn til trivsel og utviklingsmuligheter
  • Å skape kontakt mellom skolen og nærmiljøet for øvrig
  • Å medvirke til godt samarbeid mellom foreldrene ved skolen, mellom foreldre og skolens personale og mellom foreldrene og skolens råd og valgte organer (og spille på lag med elevene)
Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg ( FAU ). Valget skjer på årsmøte om våren. Foreldrerådet velger tre representanter med vararepresentanter til skolens SU.

Informasjon og kontakt mellom FAU og foreldre:
FAU vil først og fremst søke å holde god kontakt med klassekontaktene. Dette vil skje gjennom to faste møter i året med alle klassekontaktene (også varapersoner blir invitert), et om høsten og et før skoleslutt. Klassekontaktene får også referat fra alle møtene i FAU, slik at disse skal være orientert om hvilke saker som behandles og vedtak som fattes.
Søk
select
 
Google Translate
select