Vilberg barnehage
Eidsvoll kommunale foreldreutvalg
Gå til Eidsvoll kommune
 
 
 
E-post til EKFU: Klikk her

FAU

Barnehagens foreldreråd (FAU) består av alle foreldre. To foreldre fra hver avdeling velges til FAU . Fra FAU velges det to representanter til Samarbeidsutvalget (SU). SU sin oppgave er å være et samarbeidsorgan mellom foreldre, personalet og eier. I tillegg til foreldrerepresentanter, vil det være to representanter fra de ansatte og en politiker som representerer kommunen i utvalget.Styrer er SU`s sekretær og har ikke stemmerett, kun talerett.
SU godkjenner barnehagens årsplan.
Representanter til utvalgene blir valgt på høstens foreldremøte.
Barnehagen ønsker seg et engasjert FAU.

FAU i Vilberg barnehage har som tradisjon ansvaret for en ski/akedag, 17.mai organisering, innkjøp av russeluer til rosarussen og sommeravslutningen.

Søk
select
 
Google Translate
select