Bønsmoen barnehage
Kontakt oss
Styrer

Inger Gulbrandsen
66 10 78 41
Adresse

Bønsmovegen 19A

2070 RåholtTelefon: 66 10 78 41
E-post:
Klikk her

Gå til It's Learning

FAU

Foreldreråd og samarbeidsutvalg skal sikre samarbeidet mellom barnas hjem og barnehagen. Hvordan foreldreråd og samarbeidsutvalg oppnevens og praktiseres, er forskjellig fra barnehage til barnehage.

Foreldrerådet består av alle foreldrene og det velges vanligvis to eller flere representanter fra hver avdeling som danner Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU). Noen foreldreråd og samarbeidsutvalg avholder hyppige møter, andre utvalg legger seg på et minimum. Innholdsmessig varierer det også en del mellom barnehagene. Det er viktig å merke seg at barnehageeier skal sørge for at saker av viktighet skal forelegges foreldrerådet og samarbeidsutvalget. (§ 4, siste avsnitt i Lov om barnehager)
Foreldrerådet; i følge loven skal foreldrerådet fremme foreldrenes fellesinteresser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø.
Søk
select
 
Google Translate
select