Brensmork barnehage og familiebarnehage
Styrer

Hege Falldalen
66 10 78 00
Adresse

Brensmork 6

2074 Eidsvoll VerkTelefon: 66 10 78 00
E-post:
Klikk her

Gå til It's Learning

FAU

"For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg. Foreldrerådet består av foreldrene/de foresatte til alle barna og skal fremme deres fellesinteresser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø." (Barnehageloven, kap 2, § 4)
Søk
select
 
Google Translate
select