Foreldrekontakter

Foreldrekontakt - foreldre på gruppe/klassenivå

Foreldrekontaktene er kontaktleddet mellom foreldrene i gruppen/klassen og Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU), og de er bindeleddet mellom foreldrene og skolen. Foreldrekontaktene er kanskje de viktigste foreldrerepresentantene i skolen.

Hvilke oppgaver har foreldrekontaktene? 

        • Planlegge foreldremøtene sammen med kontaktlæreren.
 
        • Gå gjennom årsplaner og lærestoff sammen med lærerne for neste halvår 
           og peke på informasjonsbehovet foreldrene har.
 
        • Holde god kontakt med elevene og vurdere hva foreldrene kan gjøre for å 
           utvikle et godt miljø i gruppen Trekke elevene mest mulig med i 
           kontakten mellom hjem og skole.
 
        • Ivareta elevers og foreldres interesser når det oppstår saker som gjelder hele 
           gruppen, f. eks. spørsmål om overføring av barn til annen skole, 
           skyss-og trafikkforhold osv.
 
        • Ha god kontakt med alle foreldrene i gruppen og formidle deres ideer og 
           synspunkter til de rette instanser.
 
        • Legge fram saker som FAU vil høre foreldrenes mening om – skriftlig eller
           muntlig – på foreldremøte.
 
        • Sørge for at nye foreldrekontakter blir valgt og 
           at disse blir informert om sine oppgaver.

Søk
select
 
Google Translate
select