FUG-Foreldreutvalget for grunnskolen

Om FUG

 
 
 

Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG) er et nasjonalt utvalg for og med foreldre som har barn i skolen.

FUG er opptatt av:

  • Hjem-skole-samarbeid
  • Å ivareta foreldrenes interesser i skolesammenheng
  • Å gi kunnskap om hvordan hjem-skole-samarbeid fungerer
  • Å gi kunnskap om hvordan foreldre kan støtte sine barn
  • Å sette dagsorden og støtte foreldre når det gjelder sentrale tema som inneklima, mobbing, foreldremøter, skolearbeid, med mer.

FUG oppnevnes av Kongen i statsråd for perioder på fire år og består av leder, nestleder, 5 medlemmer og to varamedlemmer. Medlemmene kommer fra ulike deler av landet og har barn i skolen. Medlemmene skal ha arbeidet aktivt som foreldrerepresentanter på skole- eller kommunenivå.

FUG ble opprettet i 1976 og er lovhjemlet i opplæringsloven § 11-9. 
Det nåværende FUG ble oppnevnt 14. januar 2008.

FUGs sekretariat består av åtte ansatte og holder til i Oslo.

Hemmeside for FUG: Klikk her
 

Søk
select
 
Google Translate
select