Hjelpesider for fag i grunnskolen

Kikora

Kikora er et matteverktøy som tilbyr oppgaver og har en tilbakemeldingsfunksjon som gir elevene fortløpende tilbakemeldinger underveis i alle utregninger – uavhengig av hvilken fremgangsmåte de velger. Gjennom Kikoras rapportverktøy får lærerne oppdaterte rapporter som viser elevenes progresjon.

-

Lokus123

Lokus123 er Aschehougs læringsportal for grunnskolen. Her finner du trygge nettsider laget for barn og ungdom i alderen 6 til 15 år. På Lokus123 jobber man med de samme fagene som på skolen, blant annet matematikk, norsk, engelsk, samfunnsfag og naturfag.Tredelt opplegg for trinn 1-4, 5-7 og 8-10.

-

Gruble.net

Gruble.net inneholder oppgaver innenfor de fleste skolefag. Tanken bak nettstedet er å tilby oppgaver som krever minimalt med forberedelser, har lav brukerterskel, er lette å forstå, morsomme å bruke og gir god læringseffekt.

-

Multi

MULTI er Gyldendals nettsted som tilbyr en engasjerende, meningsfull og morsom vei til matematikk! Verket holder fokus, og hvert tema behandles grundig og over en lengre periode. Multi er bygd opp rundt grunnbøker, oppgavebøker og lærerens bok for hvert trinn.

-

Safari 123

Safari 123 er Gyldendals nettsted for leseopplæring. Nettstedet handler om ABC-boka som er den mest brukte grunnboka for leseopplæring i norsk skole. Men den er mer enn det. Den er en av komponentene i vårt nye leseverk Safari. Det spenner fra 1. til 7. årstrinn, og inkluderer både den første, den andre og den tredje leseopplæringen.

-

Cappelens ABC

Cappelens ABC er et nytt ABC-verk som legger vekt på en helhetlig, systematisk og differensiert lese- og skriveopplæring for 1. og 2. trinn. Lek, samtaler, lytting, sang og eksperimentering med språket er viktige virkemidler i prosessen.

-

Mattematikk.org

Mattematikk.org er det nasjonale nettstedet for matematikk. Nettstedet er todelt og inneholder oppgaver for: 1. – 10. trinn og 11. – 13. trinn.
 
 

 

 
Søk
select
 
Google Translate
select