Hva innebærer kunnskapsløftet for foreldre?

Kunnskapsløftet er navnet på læreplanen for grunnskolen og videregående opplæring.
Planen danner fundamentet og rammen for opplæringen i skolen.

Kunnskapsløftet består av tre deler:

  • Generell del
  • Prinsipper for opplæringen
  • Fagplanene for de enkelte fag

FUG har laget en oversikt med foreldreperspektiv på Kunnskapsløftet

Søk
select
 
Google Translate
select