Kunnskapsløftet

Kunnskapsløftet er navnet på læreplanen for grunnskolen og videregående opplæring.
Planen danner fundamentet og rammen for opplæringen i skolen.
Kunnskapsløftet består av tre deler:

•Generell del
•Prinsipper for opplæringen
•Fagplanene for de enkelte fag

Under denne fanen ligger det en del nyttig informasjon som vi har hentet hos foreldreutvalget for grunnskolen (FUG)
Søk
select
 
Google Translate
select