Eidsvoll kommunale foreldreutvalg
Gå til Eidsvoll kommune
 
 
 
E-post til EKFU: Klikk her

Mål og visjon

Visjon

Våren 2005 utarbeidet etatens ledergruppe en ny visjon for arbeidet i skoler og barnehager etter en felles prosess. Visjonen lyder:
 
VI GJØR ALLE BARN OG UNGE TIL VINNERE 

En slik visjon er krevende og får konsekvenser for alle; for ledere, lærere, elever og barn og for foreldre. Det er grunnleggende at alle forstår at visjonen innebærer å gjøre alle til vinnere i sitt eget liv, at hvert enkelt barn skal utnytte sitt eget potensial. Alle kan ikke bli best i alt, men alle kan utnytte egne evner maksimalt. Visjonen får konsekvenser for alle deltakerne i skolesamfunnet.
Skoler og barnehager i Eidsvoll skal møte barn og unge med respekt og omtanke slik at barna trenes i selv å vise forståelse og omsorg for andre. Skoler og barnehager skal gi barn og unge trygghet og tro på seg selv og holde fram positive framtidsbilder.
De voksne skal være gode modeller for barna og sammen med foreldrene utvikle deres nysgjerrighet og lærelyst. De skal ta i bruk tilgjengelig pedagogisk kunnskap når de tilrettelegger læringsmiljøet, slik at barna får mål å strekke seg mot og utfordringer å mestre. Skoler og barnehager skal arbeide for at barn og unge opplever fellesskap, utvikler positive holdninger og tilegner seg kunnskaper og ferdigheter tilpasset den enkelte.
 
Hovedmål slik de er nedfelt i kommuneplanens langsiktige del:

HOVEDMÅL 1.
At barn og unge tilegner seg kunnskaper, holdninger og ferdigheter som gir dem et best mulig utgangspunkt for å delta i et aktivt samfunnsengasjement på egne vilkår.

HOVEDMÅL 2.
At barn og unge opplever at barnehagen og skolen verdsetter hver enkelt, viser dem tillit og gir dem omsorg.
 
HOVEDMÅL 3.
Å utvikle læringsmiljøet og arbeidsmåtene i barnehagen og skolen, slik at alle barn og unge lærer og får opplevelsen av å lykkes.

Søk
select
 
Google Translate
select