Eidsvoll kommunale foreldreutvalg
Gå til Eidsvoll kommune
 
 
 
E-post til EKFU: Klikk her

Om oss

Eidsvoll kommunale foreldreutvalg (EKFU) ble opprettet for en del år siden, og er i ferd med bli å bli en viktig aktør i den lokale skoledebatten. Det er opprettet en årlig møteplass mellom EKFU og hovedutvalg for skoler og barnehager. Vi har også organisert informasjonsmøter for foreldre om viktige temaer og sammen med andre organisasjoner.

Kommunalt ForeldreUtvalg -  EKFU

 

Foreldremedvirkning i GRUNNSKOLEN er organisert på følgende måte :

KLASSENIVÅ

ALLE foreldre og foreldrekontakter

SKOLENIVÅ

Foreldrerådets ArbeidsUtvalg – FAU

Og SamarbeidsUtvalget - SU

KOMMUNENIVÅ

Kommunalt ForeldreUtvalg – KFU

NASJONALT NIVÅ

ForeldreUtvalget i Grunnskolen – FUG : http://www.fug.no/

(oppnevt av Undervisningsdepartementet)

 

Hvorfor er KFU viktig for deg og dine barn?

Eidsvoll kommunale foreldreutvalg (EKFU) skal ivareta foreldrenes interesser i skolesammenheng og engasjere seg i saker som er av generell betydning for alle offentlige skoler i kommunen.

EKFU består av representanter oppnevnt av FAU ved de enkelte skolene og bygger sitt arbeid rundt :

  • et godt samarbeid og utveksling av synspunkter skolenes FAU i mellom.
  • innspill til skoleadministrasjon og politikere lokalt. .
  • informasjonsarbeid og ideskaping innenfor foreldremedvirkning.
  • mobilisering til foreldre-engasjement i spesielt viktige saker.

EKFU skal jobbe for de foresatte og skolebarnas beste. Alle offentlige skoler i kommunen er til enhver tid representert i EKFU

På vår egen hjemmeside vil de foresatte finne informasjon om utvalgets arbeid og de enkelte skolenes FAU.

EKFU er til for at barna våre skal få en best mulig skole innen for de rammene som kommunen legger.


Søk
select
 
Google Translate
select