Råholt skole

SU

Samarbeidsutvalget (SU)

Samarbeidsutvalget (SU) er skolens øverste rådgivende organ og her er alle partene i skolen representert: elever, foreldre, undervisningspersonalet, andre tilsatte og to representanter fra kommunen, hvor rektor skal være den ene. SU har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder skolen.

SU kan uttale seg om følgende:
• Forslag til budsjett
• Virksomhets- og utviklingsplaner for skolen
• Plan for hjem-skole-samarbeid
• Skolevurdering
• Planer for ombygging og vedlikehold av skoleanleggene
• Skolens informasjonsvirksomhet
• Prinsipper for valg av bøker til skolebiblioteket
• Fritidsaktiviteter
• Skoleskyss
• Trafikkforholdene og hvordan skoleveien kan sikres
• Ordensreglementet
Søk
select
 
Google Translate
select