Taushetsplikt

Gjelder taushetsplikten foreldrene?

Taushetsplikten gjelder både for de tilsatte i skolen og medlemmer av utvalg og råd, som samarbeidsutvalget og FAU. Den gjelder også for foreldrekontakter og for foreldre som i forbindelse med deltakelse på leirskoler og andre turer arrangert av skolen, får kjennskap til taushetsbelagte opplysninger.

Opplæringsloven § 15-1 slår fast at Forvaltningsloven §13-13e om taushetsplikt gjelder for skolen og for alle som kommer i kontakt med opplysninger i forbindelse med arbeid eller tjeneste. Taushetsplikten gjelder dermed både for de tilsatte i skolen og medlemmer av skolens rådsorganer. Den gjelder også for foreldrekontakter og for foreldre som i forbindelse med deltakelse på leirskoler, og andre turer arrangert av skolen, får kjennskap til taushetsbelagte opplysninger. Taushetsplikten gjelder ikke dersom det er foreldrene og ikke skolen som er arrangør.

Elevrepresentanter i samarbeidsutvalget skal ikke være til stede når saker som omfattes av taushetsplikten behandles i samarbeidsutvalget (Opplæringsloven § 11-1). Dersom elevrepresentanter, f.eks i elevrådet, likevel får opplysninger som omfattes av taushetsplikten, så har også de taushetsplikt.

Taushetsplikten innebærer at det ikke er anledning til å gi sensitive personopplysninger om en elev til andre enn dem som har bruk for det. De ansatte i skolen kan få tilgang til nødvendige opplysninger som de trenger for å kunne gi den enkelte eleven et best mulig tilpasset opplæringstilbud. Samtidig må alle kunne ha tillit til at disse opplysningene er sikret mot lekkasje, slik at uvedkommende ikke får tilgang til disse personopplysningene.

Reglene om taushetsplikt innebærer også at foreldrene kan gi lov til at f.eks. informasjon om en elevs sykdom eller andre forhold kan gis til alle elever og foreldre i klassen, fordi de mener at det gjør situasjonen for eleven bedre. Men uten tillatelse fra foreldrene, kan slik informasjon ikke gis.

Taushetsplikten gjelder i skolesammenheng personlige forhold. Med dette menes at taushetsplikten omfatter opplysninger både om elever, foreldrene, skolens personale og deres familier. F.eks vil det gjelde opplysninger om en elevs slektskaps-, familie- og hjemmeforhold. Opplysninger om at en elev og familien har en sak gående med barnevernet, vil omfattes av taushetsplikten. At en elev eller hans familie mottar sosialhjelp, og opplysninger om fysiske eller psykiske problemer av en eller annen art, er andre eksempler.
Søk
select
 
Google Translate
select