Eidsvoll kommunale foreldreutvalg
Gå til Eidsvoll kommune
 
 
 
E-post til EKFU: Klikk her

Ungdomsskoler

 I Eidsvoll har vi syv barneskoler, to ungdomsskoler og en kombinert skole. Det er pr. januar 2016 2.938 elever i grunnskolen og kommunen  har 262 pedagoger.

Eidsvoll kommune har i tillegg en privat Steinerskole og en fylkeskommunal videregående skole, Eidsvoll videregående skole.

På bakgrunnen av den sterke befolkningsveksten i kommunen, og behovet for å ha en lik og jevn standard mellom skolene, vil Eidsvoll kommune  i tiden framover investere flere hundre millioner kroner i skolebygg.

Søk
select
 
Google Translate
select