Utdanningsvalg-(tidligere Programfag til valg)

Utdanningsvalg er obligatorisk på ungdomstrinnet fra skoleåret 2008/09. Faget skal bidra til å knytte grunnskolen og videregående opplæring bedre sammen. Opplæringen skal gi elevene erfaring med innhold og arbeidsmåter i ulike utdanningsprogram i videregående opplæring.

Å få prøve ut interesser og bli bevisst egne evner og anlegg kan gi et bedre grunnlag for de valgene elevene skal ta. Utprøvingen kan foregå både i skolen og i arbeidslivet.

Faget Utdanningsvalg på ungdomstrinnet er innført for blant annet å gi elevene ”smakebiter” fra de ulike utdanningsprogrammene i videregående opplæring og for å gi dem mulighet til å ta fag fra videregående opplæring. Elevene skal prøve ut minst to utdanningsprogram i den videregående opplæringen. Ordningen innebærer et samarbeid mellom grunnskoler og videregående skoler, både på studieforberedende og yrkesfaglige utdanningsprogram.

Faget skal bidra til at flere elever lærer mer, fullfører og består det 13-årige opplæringsløpet.
Utdanningsvalg skal gi elevene mulighet til praktisk aktivitet og fordypning i fag. Faget skal bidra til økt forståelse av arbeidslivets krav til kunnskap og kompetanse. Utdanningsvalg kan  hjelpe elevene i ungdomsskolen til å velge rett utdanningsprogram på videregående. Opplæringen skal legge til rette for at den enkelte elev kan få prøve ut og reflektere over de valgene de gjør.

Myndighetene er bekymret fordi det er stort frafall fra videregående opplæring, og mange bytter utdanningsprogram underveis. Utdanningsvalg er et forsøk på å rette på dette.

Foreldrene spiller en viktig rolle når det gjelder elevenes valg av utdanningsprogram i videregående skole. Det er derfor viktig at foreldre får god informasjon om utdanningsvalg og kan gi sine barn råd også når det gjelder dette faget i ungdomsskolen. Dette bør tas opp i foreldresamtaler og på foreldremøter.

Til sammen er det satt av 113 timer á 60 min. til utdanningsvalg på hele ungdomstrinnet. Kommunen har ansvar for å fordele timene. Elevene får ikke karakter, men ”deltatt” i faget.

 

Søk
select
 
Google Translate
select