Eidsvoll kommunale foreldreutvalg
Gå til Eidsvoll kommune
 
 
 
E-post til EKFU: Klikk her

Utvalget

For skoleåret 2015– 2016 består EKFU av følgende:

Navn: Verv
Telefon
Leder
Aksel Ervik
Mob. 415 04 938
Styremedlem
Cecilie Sørlie Mob. 416 77 252
Styremedlem
Renate Olsvik Moe
Mob. 959 60 818
Styremedlem Kjetil Andre Neby
Mob. 907 76 873
Styremedlem
Bente Ørpen Mob. 454 53 094
Styremedlem
Steinar Bakkemo
Mob. 900 62 386


Styremedlemmer:
Navn: Telefon
Brensmork Barnehage
Marianne Østtorp Lunde
marianne@lunde.pm
Bønsmoen Barnehage
Joakim Wiik
faub@mail.com
Råholtbråtan Barnehage
Renate Olsvik Moe
renate.olsvik@gmail.com
Stensby Barnehage
Meshiel Zachariassen
meshiel_fmz@hotmail.com
Vilberg Barnehage
Gro Ingeborg Berg
groingeborgberg@hotmail.com
Vilberg Barnehage
Kari-Mette Bogstrand
p
Bønsmoen Skole
Martin Amundsen
kjerkevegen@gmail.com
Dal Skole
Helena R. Lindberg
helenarlindberg@hotmail.com
Eidsvoll Verk Skole
Stian Dahlen
stian-dahlen@hotmail.com
Langset Skole
Jannicke Ørbæk
jannickeorbekk@live.no
Råholt Skole
Fredrik Sørensen
fredrikvs@gmail.com
Vilberg Skole
Bente Halvorsen Ørpen
behalvo3@online.no
Ås Skole
May Ida Aker
mayidaaker@hotmail.com
Ås skole
Ann-Katrin Jansen
ann_katrinsj@hotmail.com
Feiring Skole 1-10
Lisa Brodshaug
faufeiringskole@gmail.com
Råholt Ungdomsskole
Therese Gray
theresejgray@gmail.com
Vilberg Ungdomsskole
Halvard Berntsen
halvard.berntsen@
eidsvoll.kommune.no

Vilberg Ungdomsskole
Line Sibbern
linsibbern@live.no


 

Søk
select
 
Google Translate
select